Algemene voorwaarden

1. Er wordt op eigen vrijwillige basis aan de lessen deelgenomen. Wij van Freerun Uden zijn niet aansprakelijk en verantwoordelijk
voor ongevallen en blessures.

2. Freerun Uden is niet aansprakelijk te stellen voor in de sportschool achtergebleven en zoekgeraakte persoonlijke voorwerpen door
diefstal of nalatigheid.

3. Buitenschoenen zijn in de zaal verboden.

4. Wij verzoeken u om zelf drinken mee tenemen.

5. Na inschrijving verklaar je als klant akkoord te gaan met de huisregels/ bepalingen, en verbindt zich tevens voor een inschrijfperiode
van 1 maand aan Freerun Uden.

6. Na ondertekening van het inschrijfformulier gaat u akkoord géén vooraankondiging van de incasso te ontvangen.

7. Bij tijdelijke onderbreking van de training door ziekte, verzuim of vakanties dient de contributie te worden doorbetaald.

8. Wij van Freerun Uden behouden ons het recht voor om, indien wij dit nodig achten, de tarieven van het lesgeld te wijzigen.

9. Mocht u stoppen met sporten, dan wordt uw machtiging, na een email stopgezet.